O Projekcie

Czarny tandem z zieloną flagą z napisem: "Widzę! Mogę! Pomogę!" w języku ukraińskim stoi na piaszczystej ścieżce. W tle widać rzekę i zaporę wodną

Międzynarodowy Maraton Rowerowy „Widzę! Mogę! Pomogę!” to rajd tandemowy dla młodych osób niewidomych, słabowidzących oraz widzących z Niemiec, Polski i Ukrainy. Pragniemy, żeby Maratom Rowerowy stał się przykładem solidarności społecznej w sferze międzynarodowej pracy z młodzieżą i promował aktywne uczestnictwo we wspólnym tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy przełamywać stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych, zapobiegać stygmatyzacji oraz zachęcać społeczeństwo i społeczności lokalne do akceptacji odmienności.

 


Co chcemy osiągnąć:

Kobieta i mężczyzna głaszczą dwa brązowe osły. Uśmiechają się. Mężczyzna trzyma butelkę z wodą w prawej ręce. Kobieta nosi okulary przeciwsłoneczne.

  • Stwarzamy środowisko dla wspólnego kontaktu osób z uszkodzeniami wzroku oraz widzących z trzech krajów uczestniczących w projekcie, które będzie sprzyjało wymianie doświadczeń i stwarzało możliwość uczenia się od siebie nawzajem.
  • Podkreślamy znaczenie edukacji nieformalnej, obejmującej osoby z różnych środowisk, na szczeblu międzynarodowym.
  • Zwiedzimy różnorodne atrakcje turystyczne, a także odwiedzimy instytucje związane z szerzeniem oświaty i promowaniem kultury, które napotkamy na trasie rajdu.
  • Przeanalizujemy dostępność tych miejsc dla osób niewidomych, niedowidzących i słabowidzących.
  • Będziemy promować idee solidarności społecznej i uwrażliwiać lokalne władze na potrzeby osób dotkniętymi schorzeniami narządu wzroku.
Pobierz PDF o maratonie rowerowym